Deel mij!
Typ hier uw reactie:


29-04-2020 - De pinoke jeugd mag voorzichtig weer beginnen.

Er stond een lange rij voor het hek. De jeugd mocht voorzichtig weer de wei in. Onder leiding van o.a. Pepijn Scheen en Suzanne Reimering kon onze jongste onder strikte voorwaarden jeugd eindelijk weleens lekker darren.

Het kabinet heeft besloten:
• Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
• Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
• Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.
Voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar (de C-, B- en A-jeugd bij hockey) gelden strengere regels. Zij mogen ook tijdens het sporten niet binnen 1,5 meter van elkaar komen. Boven de achttien jaar (vanaf de senioren) mag nog niet worden gehockeyd.

De Playkids trainingen gaan helaas voorlopig nog niet van start. Voor onze allerjongsten is het lastig zonder ouders/begeleiders het terrein te betreden en training te volgen.